Tuesday, February 14, 2012

Random."Coba ketuk hati sendiri dulu sebelum mengetuk hati orang lain,
siapa tahu hati kita sendiri masih terkunci oleh ego"

Adzkia Andriani

No comments:

Post a Comment